ONTWIKKELEN ALS TEAM

The team that became great didn't start off great.
It learned how to produce extraordinary results!

Teamontwikkeling

Producing extraordinary results. Samen met je team leren hoe je dat doet. Want uiteindelijk gaat teamontwikkeling over resultaten boeken met je team. Teamontwikkeling als middel, extraodinary results als doel.

 

Samen met je team gaan ontdekken, leren, vallen en opstaan. Met elkaar zoeken wat jullie team extraordinary maakt.

 

Teamcoaching met TeamKINEOS is naar je team kijken door een systeembril. Wat doet het team nu echt met elkaar. Zijn we problemen aan het oplossen, of zijn we aan het kijken wie ‘het verst kan plassen’? Zijn we daadwerkelijk een nieuwe werkwijze aan het implementeren, of stiekem toch het oude in stand te houden? Wat gebeurt er in de bovenstroom en wat gebeurt er in de onderstroom. Laten we het onderzoeken!

 

Teamcoaching van TeamKINEOS werkt vanuit het gedachtegoed van het Systeemdenken en het Systemisch werken.

 

Systeemdenken gaat kort gezegd over het in kaart brengen van de onderlinge relaties, en de invloed die dat heeft op het groepsgedrag. We brengen de onderlinge relaties in kaart, en kijken welke interventies jullie gaat helpen om die extra stap te kunnen zetten.

 

Systemisch werken gaat, in het kort, over de systeemwetten waar elk sociaal systeem (dus ook jouw team) aan moet voldoen voor een optimale flow van energie in het team. Jullie leren wat de systeemwetten zijn, hoe je kunt herkennen dat daar iets mee aan de hand is en welke interventies de flow weer terugbrengt in je team.

 

Een teamcoachingstraject is altijd maatwerk, dus het begint altijd met een goede intake en gezamenlijk vaststellen wat de doelen zijn. Op basis daarvan wordt een traject opgezet. Aspecten die vaak in verschillende vormen langskomen zijn:

Psychologische veiligheid

 

 • Een belangrijke voorspeller voor succesvolle teams
 • Je vrij voelen om alles in te brengen
 • Nieuwsgierig zijn
 • Fouten toegeven
 • Vragen om feedback
 • Kwetsbaar opstellen

Teamleren

 

 • Veilig teamklimaat
 • Visievorming
 • Organiseren
 • Waar de onderstroom en de bovenstroom aan elkaar ontmoeten
 • De harde en de zachte kant van team-ontwikkeling

De wetten van het systeem

 

 • De oorsprong onder ogen zien
 • Erkenning van de historie
 • Alles wat erbij hoort, hoort erbij
 • In de ordening van het geheel heeft alles een eigen plek
 • Faire balans tussen geven en nemen

Erkenning

 

 • Veranderen begint met de wereld te nemen zoals die is
 • Wat je probeert te vermijden word je zelf
 • Erkennen is een van de meest helende bewegingen in systemen

Wil je meer weten over hoe je hier
handen en voeten aan geeft?

Download het E-book: 
Het team als werkplaats voor verandering!

Voorkant E-book Het team als werkplaats voor verandering

 Plan een strategiegesprek

Calender

Schrijf je in voor een masterclass

Vergadertafel_blauw