Een goede voorbereiding
is 90% van het succes

Om er voor te zorgen dat het strategiegesprek echt van waarde zal zijn vraag ik je de onderstaande vragenlijst in te vullen. Probeer zo concreet en volledig mogelijk te zijn, zodat ik mij een goed beeld kan vormen over je vraag en hoe ik je zou kunnen helpen. Op deze manier kunnen we beide ons goed voorbereiden op het gesprek.