Verandercoaching

Veranderen kan makkelijker!
Veranderen kan met meer impact!

Het werk in organisaties wordt gedaan door de mensen die er werken, zij doen dat het meest effectief in de teams die ze formeel en informeel met elkaar vormen. Maar die teams worden constant geconfronteerd met veranderende omstandigheden. Wat vandaag prima werkt kan morgen al weer achterhaald zijn. En of we het nu leuk vinden of niet teams en organisaties hebben zich daarop aan te passen. Een goede visie op veranderen is daarbij onontbeerlijk. Een visie waardoor veranderen makkelijker kan, een visie waardoor veranderen met meer impact kan

Als je weet wat er in de onderstroom met je team of organisatie gebeurt, en je weet hoe je dat als (verander)manager kan beïnvloeden,
dan wordt veranderen makkelijker en krijgt het meer impact.

Verandercoaching in de praktijk

Model STM

 

Wat kan je verwachten als je met TeamKINEOS de verandering ingaat?

De verandercoaching van welke verandering dan ook gaat altijd aan de hand van het S-TM model, en wordt bekeken door de systeembril. NB: de snelheid en intensiteit van het verandertraject hangt af van: de mate van verandering; hoe het team of organisatie bij aanvang tegen de verandering aankijkt; wat de manager / leidinggevende zelf kan doen. Dit gaan we gezamenlijk onderzoeken. Op hoofdlijnen ziet het traject er als volgt uit:

 

Aan de slag met het MT

We starten het traject met het MT of leidinggevende om helderheid te krijgen over de “B” en de Urgentie Hoe moet de “B” eruit zien? Oftewel, hoe werkt het team of organisatie straks in de gewenste situatie? We gaan hier met name opzoek naar hoe het nieuwe gedrag eruit ziet, zo concreet mogelijk. Dit schrijven we ook op, omdat we dat later nodig hebben bij de communicatie richting het team of organisatie. De “B” wordt op zo’n manier opgeschreven dat de lezer of toehoorder de nieuwe situatie, als ware het een film, voor zich ziet. De lezer zal de nieuwe “B” niet alleen snappen (rationeel) maar ook voelen (emotioneel). Het zal hoofd en hart raken

 

Vervolgens gaan we kijken naar de urgentie. Hoe urgent is het om te veranderen? Dit wordt nog wel eens verward met: hoe belangrijk is het om te veranderen? Natuurlijk moet de verandering belangrijk genoeg zijn om te veranderen, maar het is juist de urgentie die het team of organisatie aanzet tot veranderen. We gaan op zoek naar:

  • We moeten veranderen, want we kunnen niet anders!
  • We moeten veranderen, want we willen niet anders!

De vraag die daarbij centraal komt te staan is: als het team of organisatie doorgaat zoals het nu gaat, waar stevent het dan op af? Denk aan:

  • “Als we zo doorgaan dan raken we steeds meer klanten kwijt en is uiteindelijk ons bestaansrecht in gevaar. Dan gaan we failliet!” Een voorbeeld van: we moeten want we kunnen niet anders. 
  • “Als we zo doorgaan dan blijven we wel bestaan, maar dan worden we steeds meer een prijsvechter, en dat willen we niet.” Een voorbeeld van: we moeten want we willen niet anders.

Aan de slag met het team

Vervolgens gaan we het traject voor het team of de organisatie vormgeven. Bij het vormgeven van het traject ligt de focus op de onderstroom, vanuit de overtuiging dat de echte verandering daar plaatsvindt. Verdient de bovenstroom dan geen aandacht? Ja, absoluut. Ook de bovenstroom moet juist gemanaged worden. Hoe de bovenstroom eruit moet zien is aan het team of organisatie zelf. Bij het vormgeven van het traject wordt er wel gekeken naar de verbinding tussen de onder- en de bovenstroom. 

 

Bij het doorlopen van de verschillende fases kijken we altijd door de bril van de systeemdynamiek. Hoe zorgt de dynamiek van het team of organisatie ervoor dat de zaken gaan zoals ze gaan en welke interventies helpen om het systeem in beweging te krijgen, en voorkomen we dat het terugvalt naar oud gedrag?

 

Loslaten

Wat heeft het team of organisatie los te laten, en hoe doen we dat? Als je kiest om iets op een andere manier aan te pakken, dan ontkom je er niet aan ook te stoppen met een aantal zaken. Aan die medaille zit ook twee kanten, de twee kanten van stoppen:

  • “Ha eindelijk, daar kunnen we mee stoppen. Gelukkig!”
  • “Hè verdorie, gaan we daar ook mee stoppen? Balen!”

Met het team gaan we inventariseren wat het los te laten heeft, en gaan we dat systemisch goed afronden, zodat het de verandering niet in de weg gaat zitten. We kijken ook naar de winst- en verliesrekening van de verandering.

 

 

Niet weten

Waar laat het team of organisatie gaten vallen als gevolg van het loslaten van het oude gedrag en het nog “niet weten” van de nieuwe realiteit. Door de systeembril bekeken een cruciale fase. Het systeem is in onbalans doordat het tussen de oude gewoontes en nieuwe realiteit inzit, en zoekt weer stabiliteit. Of door te kantelen naar de nieuwe realiteit of door door terug te vallen naar het, bekende en vertrouwde, oude gedrag.

In deze fase gaan we het MT of leidinggevende ondersteunen met het begeleiden van het team of organisatie door deze fase zodat het de goede kant op kantelt.

 

Creatie

De fase met veel positieve energie, hier komen nieuwe zaken tot leven en wordt er veel creativiteit aan de dag gelegd. In deze fase is er een sterke verbinding met de vernieuwingen die plaatsvinden in de bovenstroom. In deze fase is het zaak om de creativiteit en enthousiasme in dienst te laten staan van de nieuwe, gewenste realiteit. Dus kaderen we de positieve energie richting de “B”, door te blijven benadrukken waar het team of organisatie naar toe wil.

 

Nieuw begin

In deze fase is het nieuwe gedrag zichtbaar, maar is het nog niet geautomatiseerd, ingesleten gedrag. Voor het MT of leidinggevende belangrijk om:

  • Het nieuwe gedrag voor te blijven leven. Medewerkers doen, wat managers doen! 
  • Het nieuwe gedrag te (blijven) belonen. 
  • Successen te vieren. 

Een verandering groot of klein

Of een verandering nu groot is, en de hele organisatie behelst, of dat die slechts beperkt blijft tot één team of afdeling, de fases in de onderstroom kom je altijd tegen. Veranderen wordt makkelijker, en heeft meer impact, als je de onderstroom goed weet te managen.

Wil je meer weten, of hiermee aan de slag?

Download het E-book: 
Het team als werkplaats voor verandering!

Plan een strategiegesprek

Schrijf je in voor een masterclass

Voorkant E-book Het team als werkplaats voor verandering
Calender
Vergadertafel_blauw