Vertrouwen

Beste veranderaar,

Vanuit de score van de teammeting die je gedaan hebt, heb je aangegeven dat je meer informatie wil over vertrouwen. Ik ga er vanuit dat je hier terecht bent gekomen omdat je team op die categorie lager scoorde dan gehoopt. Hoe je vanuit een systemisch perspectief naar vertrouwen kunt kijken is als volgt.


Ordening
Elk systeem, dus ook jouw team, is gebaat bij een juiste ordening. Wie komt er voor wie, naar wie wordt er het meest geluisterd? Als ordening in teams of organisaties niet helder zijn, dan kan dat ten koste gaan van vertrouwen. De vraag is dan: welke ordening, in jouw team of organisatie, is niet helder? Denk ook aan:

  • Wie neemt hier zijn plek niet in?
  • Welke plekken in dit systeem zijn onbezet?

In het E-book: Teams maken organisaties sterker! Kan je meer lezen over ordening.


Verantwoordelijkheid
Systemen laten soms (ongewenst) gedrag ziet om iets wat “erger” is te vermijden. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld, door te benoemen dat het in het systeem onveilig is, hoeven teamleden zich niet kwetsbaar op te stellen. In feite een catch-22. Door het onveilig te benoemen hoef je je niet kwetsbaar op te stellen, en door je niet kwetsbaar op te stellen zal het vertrouwen niet groeien. De vraag die je dan kunt stellen is: Welke verantwoordelijkheid hoeft niet genomen te worden door het in het systeem te benoemen dat het vertrouwen laag is.


Eigenheid
Enerzijds willen mensen onderdeel zijn van een groep, we zijn tenslotte sociale wezens, anderzijds willen we onze eigenheid laten zien. Dat ervaren mensen soms als een dilemma:

  • In hoeverre pas ik mij aan aan de groep, ten koste van mijn eigenheid?
  • In hoeverre kan ik mezelf zijn, zonder dat ik van de groep vervreemd?

Zoals je ziet is dit een balans. Als de balans verstoord is gaat dat ten koste van het vertrouwen in het systeem: het wordt onveilig. Wat dan goed is om te onderzoeken met elkaar is: hoeveel eigen kleur / eigenheid is er toegestaan in het systeem? 

Wil je meer weten, of hiermee aan de slag?

Download het E-book: 
Het team als werkplaats voor verandering!

Voorkant E-book Het team als werkplaats voor verandering

 Plan een 

strategiegesprek

Calender