Planmatigheid

Beste veranderaar,

Vanuit de score van de teammeting die je gedaan hebt, heb je aangegeven dat je meer informatie wil over planmatigheid. Ik ga er vanuit dat je hier terecht bent gekomen omdat je team op die categorie lager scoorde dan gehoopt. Hoe je vanuit een systemisch perspectief naar planmatigheid kunt kijken is als volgt.

 

Wat de meting meet
De teammeting meet, voor deze categorie, is de mate waarin er planmatig gewerkt wordt, er vanuit gaand dat planmatig werken helpend is om je resultaat te halen. Wat de teammeting niet meet, is of het team wellicht te planmatig werkt, dat het een heilig moeten is, dat het rigide is en dat het juist belemmerend werkt. 

 

Te weinig planmatigheid

Bij elke observatie waar iets te weinig van is, ontstaat altijd de systemische vraag: waar is er te veel van? In het geval van te weinig planmatigheid kan je denken aan een teveel aan:

 • Autonomie
 • Vrijheid
 • Eigenheid
 • Chaos
 • Flexibiliteit
 • Diversiteit
 • Etc. 

Het zou zomaar kunnen dat dit net de kwaliteiten zijn die jullie zo waarderen in je team of organisatie. Dat het in jullie DNA zit. Het lijkt dan of het systeem iets van kwaliteit, of DNA op te geven heeft als er meer planmatigheid verwacht wordt. Logisch dat het dan een moeilijke verandering wordt. Onderzoek met elkaar wat er daadwerkelijk opgegeven moet worden om ruimte te maken voor planmatigheid  Dat is vaak minder dan in eerste instantie gedacht. Maar als er iets opgegeven moet worden, erken dat dan ook. Zie het onder ogen en neem er op gepaste wijze afscheid van. 

 

“Dank je wel eigenheid, je hebt ons groot gemaakt en we hebben veel aan je te danken. De tijden zijn veranderd en vragen om andere kwaliteiten, we zullen je niet vergeten. We gaan verder zonder jou!”

 

Te veel planmatigheid (rigide)

Planmatigheid kan je team ook in de weg zitten als het te rigide doorgevoerd wordt. Dogmatisch bijna. Ook dit kan een systemische reactie zijn. Wat kan of wil het systeem niet onder ogen zien door obsessief planmatig te werken? dat kan van alles zijn, en dat vraagt wat onderzoek. Systemische onderzoeksvragen die daarbij kunnen helpen zijn:

 • Vanaf wanneer werd planmatigheid obsessief, rigide? Probeer zo exact mogelijk te zijn.
 • Als je teruggaat naar dat moment, wat gebeurde er vlak daarvoor in je team of in je organisatie? Dat kunnen meerdere dingen zijn. Laat ze allemaal de revue passeren.
 • Welke van deze gebeurtenissen zijn:
  • Te lastig om onder ogen te zien ➜ zie het onder ogen!
  • Zijn niet goed afgesloten ➜ sluit het goed en netjes af!
  • Hebben nog erkenning nodig ➜ erken!
Nadat je dit gedaan hebt, alleen of met hulp, kijk in hoeverre de rigiditeit van de planmatigheid af kan. Dit heeft even tijd nodig, en misschien moet je het proces een aantal keer herhalen. 

Wil je meer weten, of hiermee aan de slag?

Download het E-book: 

Het team als werkplaats voor verandering!

Voorkant E-book Het team als werkplaats voor verandering

 Plan een 

strategiegesprek

Calender