Leiderschap

Beste veranderaar,

Vanuit de score van de teammeting die je gedaan hebt, heb je aangegeven dat je meer informatie wil over leiderschap. Ik ga er vanuit dat je hier terecht bent gekomen omdat je team op die categorie lager scoorde dan gehoopt. Hoe je vanuit een systemisch perspectief naar leiderschap kunt kijken is als volgt.

 

Ordening
Elk systeem, dus ook jouw team, is gebaat bij een juiste ordening. Wie komt er voor wie, naar wie wordt er het meest geluisterd? Het komt in organisaties voor dat medewerkers, om wat voor reden dan ook “op de plek” van de leider terecht is gekomen. Het lijkt dan alsof hij/zij meer te vertellen heeft dan de daadwerkelijke manager. Je kan je voorstellen dat dat op een bepaald moment gedoe omtrent leiderschap gaat geven. De vraag waar je over na mag denken is: Hoe zit het met de ordening in mijn team of organisatie, wie komt er voor wie?

 

Niet aanwezig
Het kan ook zijn dat de leider niet “aanwezig” is. Dat bedoelen we niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Als de leider niet “aanwezig” is, waar is hij/zij innerlijk wel mee verbonden?

 

Voorkomen
Wat probeert het systeem te voorkomen in haar gebrek aan leiderschap? Met andere woorden: wat wordt er zichtbaar in het systeem (wat het systeem niet zichtbaar wil hebben!) als het leiderschap toelaat? Ik was eens bij een organisatie waar we op de vraag waar de weerstand toch vandaan kwam het antwoord kregen: “anders krijgen we hier Amerikaanse toestanden!” En dat was niet positief bedoeld, maar het antwoord verklaarde wel veel.

 

Ruimte
Krijgt leiderschap überhaupt ruimte in jouw organisatie. Kijk eens verder dan alleen je eigen team. Hoe zit het met leiderschap in de rest van de organisatie? Met andere woorden, is het iets van jouw team of is het eigenlijk een organisatie issue? Juist met leiderschap is het eerder een organisatie issue dan alleen een team issue.

 

Winst
Een krachtige systemische vraag is: “wie of wat vaart er wel bij het gebrek aan leiderschap?” Met andere woorden: wat levert het je team, je organisatie aan voordeel op dat het leiderschap is zoals het nu is? Het komt voor dat leiderschap voor het team of organisatie niet zo goed werkt, maar het systeem er wel bij vaart. Op de vraag: “wat is de winst van het zo houden?” kreeg ik eens heel overtuigend het antwoord: “vrijheid. Ik kan nu doen wat ik wil.” En dat antwoord kwam van meer dan één persoon.

Wil je meer weten, of hiermee aan de slag?

Download het E-book: 
Het team als werkplaats voor verandering!

Voorkant E-book Het team als werkplaats voor verandering

 Plan een 

strategiegesprek

Calender