Case studie assessment voorkant

Download Case Study:
Voorbereiden op een teamassessment!

Inhoudsopgave

 • Situatie
 • Het teamassessment
 • Uitdaging voor de opdrachtnemer
 • Voorbereiden op het teamassessment
  • Uitwerken competenties
  • Oefenen van de case
  • Proefassessment
  • Opbrengst training
 • Resultaat